Tilausehdot

Tilausristeilyjen sivulle

1. Soveltaminen

Royal Line Oy soveltaa seuraavia ehtoja alusvuokrauksessa, ravintolapalveluissa, ohjelmapalveluissa sekä muissa tilausristeilyihin liittyvissä palveluissa. Alusten omistaja ja vuokraaja on Royal Line Oy. Lisäksi voimassa ovat Royal Line Oy:n viralliset sopimusehdot.

2. Sopimuksen syntyminen

Sitova sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen. Vahvistettuaan asiakas saa tilausvahvistuksen, josta käy ilmi tilauksen sisältö. Asiakkaan tulee ilmoittaa 7 vrk kuluessa tilauksesta, jos hän ei ole saanut tilausvahvistusta tai tilausvahvistuksen tietoihin on huomauttamista.

3. Maksu

Risteilypaketin minimiveloitus laskutetaan ennen risteilyä. Alusvuokra laskutetaan etukäteen viimeistään 14 vuorokautta ennen risteilyä. Alusvuokran tulee olla maksettu eräpäivään mennessä. Jos alusvuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Royal Line Oy:llä oikeus peruuttaa tilaus. Maksut laskutetaan, ellei muuta sovita.

4. Tarjoilut

Tarjoilut tilataan etukäteen, viimeistään 7-14 vrk ennen risteilyä. Tarjoilut laskutetaan risteilyn jälkeen, viimeistään 7 vrk ennen risteilyä ilmoitetun henkilömäärän mukaan. Juomatarjoilu laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan.

5. Peruutus

Asiakkaan on tehtävä vahvistetun tilauksen peruutus kirjallisesti Royal Line Oy:n toimistoon. Vahvistetun alusvarauksen voi peruuttaa vähintään 45 vuorokautta ennen risteilypäivää. Pidätämme oikeuden 50 € toimistokuluihin. Jos peruutus tapahtuu 45-14 vrk ennen risteilypäivää, veloitamme peruutuskuluina 25% palveluista. Jos peruutus tapahtuu 13-2 vrk ennen risteilypäivää, veloitamme peruutuskuluina 75% palveluista. Myöhemmin kuin 48 tuntia tapahtuvasta peruutuksesta veloitamme peruutuskuluina palvelujen hinnan kokonaisuudessaan. Mikäli varaukseen liittyy jokin Royal Line Oy:n ulkopuolinen yhteistyökumppani, noudatetaan erikseen kunkin yhteistyökumppanin peruutusehtoja.

6. Muutos

Asiakkaan muuttaessa vahvistetun varauksen aikataulua tai tarjoilua, on Royal Line Oy:llä oikeus periä muutoksesta aiheutuneet kustannukset.

7. Vastuu

Royal Line Oy:n vastuu on rajoitettu Suomen merilain mukaan. Royal Line Oy ei vastaa muiden osapuolten palveluista.

8. Reklamaatiot

Mahdollisista epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee ilmoitus tehdä kirjallisesti Royal Line Oy:lle 14 vuorokauden sisällä. Royal Line Oy varaa valistusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.

9. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, kuten sääolosuhteet, tekninen vika tai muut liikenneolosuhteet, joista Royal Line Oy ei voi vastata, on Royal Line Oy:llä oikeus tehdä muutoksia aikatauluun, suorittaa kuljetus muulla aluksella tai peruuttaa tilaus. Royal Line Oy ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia kuluja.

10. Kuljetusehdot

Katso kuljetusehdot